Om styrelsen

CSKV styrelse

Tina Ignell, ordförande

Bodil Westerlund Gustavsson, sekreterare

Lotta Rehn, kassör

Kajsa Borg

Ann-Sofie Svansbo

Helen Gustafsson, suppleant

Sie von Gegerfelt Kronberg, suppleant

Valberedning

Eva-Britt Hägg, sammankallande

Birgitta Hulterström

Ylva Terelius

Revisorer

Gunilla Eklund

Britt Inger Alsén

Jeanette Astin, suppleant

Inger Johansson, suppleant

Om CSKV

Centrum för svensk knyppling i Vadstena (CSKV) är ett samarbetsorgan för alla som är intresserade av svensk knyppling. 

CSKV har org. nr. 802534-1440

Kontakt

Välkommen att kontakta oss om du har frågor!

E-post: info@svenskknyppling.com