Marita Carlborg Olsson - guldsmedsmästare och knypplare

Marita Carlborg-Olsson Marita Carlborg-Olsson

Marita Carlborg Olsson är guldsmedsmästare och knypplare. Hon kombinerar dessa båda kompetenser i kragar, halsband, broscher m.m.

Hennes motto är:

"Jag vill ha det spänningsfyllda. I mitt formspråk och i mina arbeten är kontraster viktiga - matt mot blankt, silver mot guld samt släta ytor och strama former. Med andra ord enkelhet."

(Källa: Malmberg, Kristna Trådkonst. Knyppling under fyra decennier Warne förlag, Estland: 2014)

Maria Carlborg Olssons verk finns att beskåda via Ateljé Tita

Relaterade inlägg

Om CSKV

Centrum för svensk knyppling i Vadstena (CSKV) är ett samarbetsorgan för alla som är intresserade av svensk knyppling. 

CSKV har org. nr. 802534-1440

Kontakt

Välkommen att kontakta oss om du har frågor!

E-post: info@svenskknyppling.com