Aktuellt

Senaste nytt från Centrum för svensk knyppling i Vadstena om vad som händer i föreningen och vad som pågår inom svensk knyppling.

Spetsmuseet i Vadstena efterlyser bidrag på tema: fönster

Spetsmuseet i Vadstena efterlyser bidrag på tema: fönster

Föreningen Spetsmuseet i Vadstena efterlyser bidrag till sommarens trädgårdsutställning: Tema fönster.

Läs mer

Kallelse till årsmöte 2023

Kallelse till årsmöte 2023

CSKV:s årsmöte hålls på Linköpings universitet, Campus Valla, kl. 13.00-15.00 söndagen den 23 april 2023. Många medlemmar från tidigare år har redan förnyat sitt medlemskap. Den som ännu inte har gjort detta, och vill kvarstå i föreningen, ber vi betala in snarast, dock senast den 20 februari. 

KALLELSE

Härmed kallas samtliga medlemmar till årsmöte för Centrum för svensk knyppling i Vadstena (CSKV).

Förslag till motion av medlem att behandlas på årsmötet ska vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före årsmötet. Adress: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Möjlighet till digitalt deltagande kommer att finnas. Anmälan om deltagande görs senast en vecka före mötet till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.   

Till digitalt medverkande medlemmar skickas en länk. Medlemmar som deltar i mötet på plats ber vi meddela ev. allergier.

Årsmöteshandlingar kommer att distribueras till anmälda medlemmar

Datum 2023-04-23

Plats Linköpings universitet, Keyhuset Campus Valla, sal 3401 ”Garn och broderi”

Tid 3.00-15.00

1. Mötets öppnande

2. Fastställande av röstlängd för mötet

3. Val av ordförande och sekreterare för mötet

4. Val av protokolljusterare och rösträknare

5. Fråga om mötet har utlysts i tid

6. Fastställande av dagordning

7 a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senast verksamhetsåret

7 b) Styrelsens förvaltningsberättelse för det senaste räkenskapsåret

8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhetsåret

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid som revisionen avser

10. Fastställande av medlemsavgifter

11. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret

12.  Behandling av styrelsens förslag och förslag att behandla

13 Val av

13 a) föreningens ordförande för en tid av ett år.

13 b) halva antalet övriga ledamöter för en tid av två år.

13 c) två suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av två år.

13 d) två revisorer jämte suppleanter för en tid av ett år.

13 e) tre ledamöter i valberedningen för en tid av två år, av vilka en skall utses till sammankallande.

14. Övriga frågor (anmäls under punkt 5)

15. Mötets avslutande

Efter årsmötesförhandlingarna blir det en kort bensträckare.

Därefter, i anslutning till att en film där spetsar ur Föreningen spetsmuseet i Vadstenas samlingar visas, berättar föreningens ordförande Gudrun Gunnarsson om museet.

Vi avslutar årsmötet med kaffe/te och tilltugg.

Läs mer

Knypplat kranium till Svante Pääbos ära

Knypplat kranium till Svante Pääbos ära

Föreningen Spetsmuseet i Vadstena gratulerar nobelpristagaren Svante Pääbo med ett knypplat kranium gjort av Kerstin Olsson.

Pääbos mamma Karin flydde från Estland i båt över Östersjön under andra världskriget. Med sig hade hon endast det viktigaste bland annat några dukar med spets, knypplade av sin farmor. Dessa dukar skänktes till Spetsmuseet i samband med att Pääbo och hans mamma besökte Vadstena. 2016 visades dukarna i samband med en utställning av estniska spetsar. Svante Pääbo inbjöds, besökte utställningen och var mycket glad över att hans mammas gåva visades.

glad pääbo

Pääbo skalle

 

Läs mer

Dags att betala medlemsavgift för 2023

Dags att betala medlemsavgift för 2023

Det börjar bli dags att betala den årliga medlemsavgiften. Medlemskapet kostar 200 kr/år för privatpersoner och 500 kr/år för organisationer. Som medlem i CSKV stödjer du vårt arbete med att bevara den svenska knypplingskonsten. 

Läs mer

Inbjudan till internationell spetstävling

Inbjudan till internationell spetstävling

International Competition for Lace Calendar 2023

LaceSpace Ljubljana, Slovenia, invites you to participate in the International Competition for the Lace Calendar 2023. You can participate with lace made in any technique (bobbin, needle, crocheted, knitted, knotted…), it can be made in one or more techniques, in white or coloured thread, in one or more colours, it can be two or three-dimensional and any size – it just needs to be handmade. You can also submit works that have been produced previously, not exclusively for this competition. They can have been published or even have won an award. You can also submit several competition entries. The competition has no theme, you can send works made on any theme.

Send a photo of the lace together with the application form to Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. no later than 31 August 2022.

From the received works, we will choose the lace, which will be published in the calendar. The selection criteria will be as follows:

  • artistic quality,
  • quality of execution,
  • suitability for publication in the calendar.

Applicants of the selected works will then be asked to send us the selected lace, to be photographed for the calendar. We will send your lace back to you after the photo shoot.

Lacemakers and pattern designers of published lace will receive a copy of the calendar as a thank you for participating.

For additional information contact Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den..

Please share information about the competition with anyone who may be interested.

You are cordially invited to participate!

Afrodita Hebar Kljun,

LaceSpace Ljubljana, Slovenia

Ladda ned Anmälningsblankett / Download application

Läs mer

Det ska vi fira! - med knypplad kakbuffé

Det ska vi fira! - med knypplad kakbuffé

Västkustens knypplerskor firar Föreningen Svenska Spetsars jubileum 60 år med knypplad kakbuffé. Utställningen pågår till 12 september, 2022. 

Projektledare är Iris Löw, Västra Götalands Region.

20220530 153458

 

20220530 153536

knypplad kakbuffé

20220530 154711

20220530 155313

20220530 155457

Läs mer

Föreningen Svenska spetsar firar 60 år

Föreningen Svenska spetsar firar 60 år

Föreningen Svenska spetsar, FSS, firar i år 60 årsjubileum. Den grundades 1962 av Sally Johansson, som tidigare arbetat som spetskonsulent hos Östergötlands läns hemslöjdsförening i Linköping.

Föreningen är en ideell riksorganisation för knyppling med ca 700 medlemmar. Målsättningen är att främja spetsknyppling och genom sin verksamhet bevara och utveckla hantverket.

Föreningen har affärsverksamhet med internetförsäljning och butik i Vadstena, samt årlig kursverksamhet som 2022 vecka 26 och 27 är förlagd till Vadstena Folkhögskola.

Stora knyppeldagen arrangeras fredagen den 1 juli 2022. Kl 13-16 sitter knypplare med sina dynor längs Storgatan i Vadstena.

Om du vill vara med, anmäl dig senast den 27 juni till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Frågor besvaras på tel. 0143-316 36.

Terminskurser och kortare kurser erbjuds också. Exempelvis: FSS anordnar i samarbete med Vuxenskolan en knyppelkurs i Vadstena höstterminen 2022 med start den 6 september. Både nybörjare och mer knyppelkunniga är välkomna, Ledare är Jeanette Astin. Anmälan görs till Studieförbundet Vuxenskolan.

För mera information om föreningens verksamhet se FSS hemsida

 

Läs mer

Vadstenas kulturstipendiat 2022 - Iréne Nordh

Vadstenas kulturstipendiat 2022 - Iréne Nordh

Iréne Nordh är konstnär och fick Vadstena kommuns KuJturstipendium 2022. Hon bor och har sin ateljé med grafisk verkstad vid foten av Omberg, mellan Vättern och Tåkern.

Iréne inspireras av naturens förändringar och närheten till det mystiska berget, slätten, ljuset och de stämningar som skapas. När hon gestaltar stilleben eller sina inre och yttre landskap, är färgen viktigare än formen och processen lika viktig som resultatet. Iréne Nordh arbetar med grafik, måleri, skulptur och textil konst.

Spetstavlorna är komponerade av kasserade spetsbitar som Iréne har fått och som hon klippt isär och sedan använt till nya bilder.

Textilcollagen kommer att kunna ses på Mjölby Konsthall i september 2022 samt på Vadstena Konstgalleri i augusti 2023.

www.irenenordh.se

Växtkraft 4

Växtkraft 4

Stora klockor

Stora klockor

Snörlivet

Snörlivet

Madonnan

Madonnan

Fjärilsdansen

Fjärilsdansen

Växtkraft 2

Växtkraft 2

Alla bilder är publicerad med tillstånd från Iréne Nordh.

 

Läs mer

Efterlysning: Hjälp Vadstena Spetsmuseum att dokumentera Ulla Fagerlins konstverk

Efterlysning: Hjälp Vadstena Spetsmuseum att dokumentera Ulla Fagerlins konstverk

Ulla Fagerlin (1920-2015) är ett välkänt namn i knyppelkretsar. Det finns nog ingen knypplare som inte stött på hennes mönster. Hon var oerhört produktiv. Många av hennes mönster finns utgivna i bokform, men det finns mycket mer.

Läs mer

Föreningen Svenska Spetsars kurser i Vadstena

Föreningen Svenska Spetsars kurser i Vadstena

Föreningen Svenska Spetsar (FSS) arrangerar varje år ett antal kurser i knyppling som vänder sig till såväl nybörjare, vana knypplare som cirkelledare.

Läs mer

Utställning av svenska knyppeldynor 

Utställning av svenska knyppeldynor 

Föreningen Svenska spetsar visar olika knyppeldynor från Sverige i Vadstena biblioteket. Utställningen arrangerades av Lena Lundström och Kristina Lindqvist.

Läs mer

SJÖSÄKERHET TILL LANDS OCH TILL SJÖSS

SJÖSÄKERHET TILL LANDS OCH TILL SJÖSS

Knypplade bilder med anknytning till havet visas på Galleri Vinden i Hantverksstugan i Lindome från den 2 oktober till den 3 november.

Läs mer

Ansökan om Vadstenaknyppling som världsarv avslogs

Ansökan om Vadstenaknyppling som världsarv avslogs

I år skickades en ansökan in till Institutet för språk och Institutet för språk och folkminnen, Isof, för nominering av Vadstenaknyppling till Unescos internationella lista. Ansökan avslogs, men ny ansökan inför nästa år är redan planerad. 

Läs mer

Gamla svenska spetsar blir till konst i USA

Gamla svenska spetsar blir till konst i USA

Konstnären och mönsterskaparen Amy Sands har skapat utställningen ”Lace Reimagined” för the American Swedish Institute i Minneapolis i USA. Den finns att beskådas fram till 11 juli i år.

Amy Sands har tagit inspiration av svenska spetsar för att skapa sin spetsutställning. Sands är känd för att skapa mönster genom att kombinera analoga och digitala metoder. Hennes specialitet är mönster i papper och det är även dessa spetsar skapade av.

Läs mer

Om CSKV

Centrum för svensk knyppling i Vadstena (CSKV) är ett samarbetsorgan för alla som är intresserade av svensk knyppling. 

CSKV har org. nr. 802534-1440

Kontakt

Välkommen att kontakta oss om du har frågor!

E-post: info@svenskknyppling.com