Centrum för svensk
knyppling i Vadstena

Ett kunskapsnav för information om svensk knyppling

Aktuella nyheter

Senaste inläggen från arkivet

I arkivet hittar du artiklar om knyppling uppdelat på bland annat geografisk plats, knypplingsteknik, särskilda spetsar och särskilda personer.

20 mars 2022
Utmärkande för hennes konst är framför allt den träffsäkra karaktäristiken och förmågan att känsligt återge landskapets stämning. Hon blev förtjust i Gagnef och flyttade dit i början av 1900-talet och blev då också intresserad av knyppling. Hon berät...
23 januari 2022
Någon litteratur på svenska med teknikbeskrivningar fanns inte att tillgå. De startade i stället en kamratcirkel i ett studieförbund för att på egen hand skaffa sig den kunskap de sökte. De träffades regelbundet under 20 års tid för att studera tillg...
17 januari 2022
På skolan träffade hon Gustaf Sandberg som utbildade sig till skulptör och de gifte sig 1916. Trots en växande familj fortsatte Greta sin konstnärliga verksamhet och ägnade sig åt att formge knypplad spets ofta inspirerad av arkitektur och av religiö...
05 december 2021
Insprireras innan jul av Ulla Fagerlins jultomtar. Tomtarna finner du i boken: Fagerlin, U. & Hulterström, B. Knypplade bilder. Mönstren hittar du hos Knyppelboden som även lånat oss bilderna, vilket vi tackar för!...
05 november 2021
Hennes motto är: "Jag vill ha det spänningsfyllda. I mitt formspråk och i mina arbeten är kontraster viktiga - matt mot blankt, silver mot guld samt släta ytor och strama former. Med andra ord enkelhet." (Källa: Malmberg, Kristna Trådkonst....
15 augusti 2021
Birgitta är född 1937 och har utbildat sig till både textil- och vävlärare på tidigare Nordenfeltska skolan i Göteborg, senare Göteborgs universitet. Under 40 år har hon undervisat barn och vuxna i olika textila ämnen. Redan tidigt var det knypplinge...

Om CSKV

Centrum för svensk knyppling i Vadstena (CSKV) är ett samarbetsorgan för alla som är intresserade av svensk knyppling. 

CSKV har org. nr. 802534-1440

Kontakt

Välkommen att kontakta oss om du har frågor!

E-post: info@svenskknyppling.com